Nedjelja, 17. Februar 2019.
Kultura & Obrazovanje

Seminar: Banja Luka – 18.09.2018. – Parnicni postupak u praksi sudova u RS

Seminar će se održati u Banja Luci, 18.09.2018., Hotel „Bosna“ sa početakom u 09:30 časova.

Zakon o parničnom postupku je ključni procesni zakon za ostvarivanje i zaštitu subjektivnih prava, te shodno tome ga koristi najširi krug korisnika. Pravilna primjena ovog zakona u praksi je neophodna kako bi parnična procedura bila rezultat usklađivanja potreba i mogućnosti, odnosno kako bi se raspravljanje i donošenje odluka u parničnom postupku obavilo što brže i efikasnije. Praktično znanje o tome kako sudovi vode dokazni postupak u kojem utvrđuju postojanje odlučujućih činjenica o kojima zavisi primjena prava, osnovanost tužbenog zahtjeva, osnovanost prigovora i sl. je upravo ono što je neophodno pravnicima u privrednim društvima.

S obzirom na veoma značajnu i obimnu problematiku, ovo je prvi seminar u ciklusu seminara koje planiramo organizirati iz navedene oblasti parničnog postupka, na kojem će se učesnici  upoznati kako da na najbolji način primjenjuju odredbe ovog zakona u praksi i otklone sve nedoumice u vezi istog, a sve će to biti potkrijepljeno primjerima iz sudske prakse.

SADRŽAJ SEMINARA

Tužba

 • Značaj načela dispozicije
 • Tužba i njen sadržaj
 • Ispravka i dopuna tužbe
 • Vrste tužbe
 • Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi
 • Preinaka tužbe
 • Povlačenje tužbe
 • Postojanje parnice

Odgovor na tužbu

 • Obaveza dostavljanja odgovora na tužbu/posljedice
 • Sadržaj odgovora na tužbu
 • Protivtužba i odgovor na protivtužbu

Pripremno ročište

 • Posljedice nedolaska stranaka
 • Raspravljanje na pripremnom ročištu
 • Predlaganje i dostavljanje dokaza
 • Medijacija i sudska nagodba

Stranke i zastupanje

 • Stranačka sposobnost
 • Parnična sposobnost
 • Stvarna legitimacija
 • Suparničari
 • Zakonski zastupnici
 • Punomoćnici
 • Punomoćnik/zastupnik za prijem pismena

Prigovori u parničnom postupku

Procesnopravni prigovori

 • Apsolutna nenadležnost
 • Stvarna nenadležnost
 • Mjesna nenadležnost
 • Blagovremenost tužbe
 • Litis pendentia
 • Res judicata (sudska nagodba)

Materijalnopravni prigovori

 • Aktivna i pasivna legitimacija
 • Zastarjelost potraživanja
 • Prigovor kompenzacije/prigovor radi kompenzacije

  Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Dijana Mazalić Nović, sudija Okružnog privrednog suda Prijedor

Amir Kapetanović, sudija Okružnog suda Banja Luka

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Pravnicima ali i drugim osobama koje učestvuju u privrednoj djelatnosti kao i svim odgovornim osobama u privrednim društvima jer je upravo prikupljanje i osiguranje dokaza presudno za uspjeh u određenom parničnom postupku.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

ü  Troškove sudjelovanja u radu seminara

ü  Materijal za pisanje

ü  Osvježenje u pauzama i zajednički ručak

ü  Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

Komentar na članak

Naslovna
Puls Grada
Preduzetništvo
Sport
Ljepota & Zdravlje
Kutak za roditelje
Dom & Enterijer
Kultura & Obrazovanje
Gastro
Putovanja & Zanimljivosti
Auto Moto & Hi Tech