Imate ideju ali niste sigurni kako da je realizujete? Možda vam može pomoći kombinacija sanjarenja i realnosti koju nudi Diznijeva strategija.

Koliko često vam se desi da niste sigurni da li da započnete neki projekat ili kako će neka ideja koju imate da se odigra u realnosti? možda vam je teško da zamislite kako bi tačno trebalo da izgleda plan akcije i ne krećete u realizaciju zbog neizvesnosti? Ukoliko se nalazite pred izazovima koje vam je teško da jasno vidite ili vam je potrebno da kristalno sagledate viziju nekog projekta, predlažemo vam da probate sledeću tehniku – Diznijevu strategiju.

Diznijeva strategija

Volt Dizni, naime, nije bio samo kreativni umetnik, nego i posvećeni realista koji je svoje vizije sproveo u dela. Robert Dilts, jedan od vodećih trenera neurolingvističke psihologije, primetio je da je Dizni imao tri različita pristupa stvaranju svojih veličanstvenih animiranih filmova – znao je da sanja, bio je realan i unapred je mogao da vidi potencijalne rizike. Možete iskoristiti njegovu tehniku da biste kreirali svoju viziju.

Sanjajte

Za početak, uzmite parče papira i na njega zapišite sve ideje koje vam padnu na pamet, a koje biste želeli da ostvarite u svom životu. Često nas u kreiranju vizije sprečava sopstveni unutrašnji kritičar koji odbacuje ideje i pre nego što su ugledale svetlo dana. Ali, vi zapišite baš sve čega se setite, koliko god to možda izgledalo nerealno i čudno. Dajte sebi potpunu slobodu!

Vratite se u realnost

Od svih stvari koje ste zapisali izdvojte one za koje smatrate da možete da ih ostvarite. Pritom slobodno budite malo nerealni, odnosno, postavite lestvicu malo više od onoga što mislite da možete. Napravite konkretan petogodišnji plan ostvarenja svojih ciljeva. Neka ti ciljevi budu specifični, merljivi, realistični, pozitivni, dostižni i neka imaju neki vremenski rok. Napravite svoj superplan i neka vam on bude glavna smernica na putu ostvarenja života iz snova. Ako nešto ne bude išlo tačno prema planu, budite fleksibilni, ali nemojte odustati od konačnog cilja. Ne zaboravite da ne postoji trenutak koji je dobar za odustajanje od kreiranja života kakav želite. Vaš život nema generalnu probu.

Sagledajte potencijalne prepreke

Unapred sagledajte sve ono što vas može sprečiti na putu ostvarenja vaših želja i ciljeva. Napravite plan B kojim ćete, uprkos svemu i svima, osigurati njihovu realizaciju.

-mreza-mira.net