Nedjelja, 1. Oktobra 2023.
Puls Grada

Cvjetanje algi u akumulaciji Bočac nema uticaja na kvalitet vode

Došlo proljeće, a s proljećem je došlo i do cvjetanja algi u akumulaciji Bočac. Ova pojava izazvana je biološkim procesima usljed hiperpodukcije algi, što je potvrđeno laboratorijskim ispitivanjima, saopštili su iz preduzeća „Vodovod“.

Navode da su u laboratorijama za kontrolu kvaliteta preduzete preventivne mjere u vidu povećane frekvencije uzorkovanja i vrsta analiza, a posebno je stavljen akcenat na analize parametara prema indikacijama o pojavi i promjenama u akumulaciji, koje su prepoznate na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu.

-Proces proizvodnje teče normalno, nema nikakvih indikacija za preduzimanje vanrednih mjera na postrojenju. Laboratorijskim ispitivanjima je potvrđeno da nije došlo do degradacije kvaliteta sirove vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija, te da nema promjena u vrijednostima parametara kvaliteta vode za piće – potvrdili su iz ovog preduzeća.

Pomenuta pojava se povremeno javlja i nikad dosad nije imala uticaj na kvalitet vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija. Vodozahvat Novoselija, s kojeg se zahvata sirova voda Vrbasa za prečišćavanje u vodu za piće, nalazi se nizvodno na velikoj udaljenosti od akumulacije Bočac. Rijeka nizvodno od akumulacije poprima brdskoplaninski tok, koji karakteriše velika moć autopurifikacije, pri čemu dolazi do oksidacije eventualno prisutnih organskih i neorganskih supstanci u kontaktu s kiseonikom iz vazduha, tj. dolazi do procesa samoprečišćavanja, što značajno poboljšava kvalitet vode koja izlazi iz akumulacije. Podsjećamo da je u Novoselije, u našem postrojenju za prečišćavanje, zastupljena tehnologija koja je projektovana da uspješno savladava i prerađuje sirovu vodu u vodu za piće kvaliteta zahtijevanog Pravilnikom.

-Stanje i eventualne promjene pratimo ispitivanjima uzoraka vode u laboratorijama. O bilo kakvim promjenama, javnost će biti blagovremeno obavještena – navode iz ovog preduzeća.

Naslovna
Puls Grada
Preduzetništvo
Sport
Ljepota & Zdravlje
Kutak za roditelje
Dom & Enterijer
Kultura & Obrazovanje
Gastro
Putovanja & Zanimljivosti
Auto Moto & Hi Tech