Srijeda, 15. August 2018.

“Prednost ZU Stomatološke ambulante “dr Đurić” je ta što se sve izrađujmo na jednom mjestu u vlastitoj laboratoriji i ambulanti…