Četvrtak, 20. Juna 2024.
Auto Moto & Hi Tech

Počela izrada Studije javnog prevoza: U toku brojanje i anketiranje putnika

Banjalučani koji su danas ušli u autobuse javnog gradskog prevoza mogli su da vide učenike i studente, koji broje i anketiraju putnike.

Naime, počela je izrada Studije javnog prevoza putnika, a u prvoj fazi je neophodno da se utvrdi koliko putnika ukupno, te na kojim linijama i stajlištima koristi autobus, a sve u cilju utvrđivanja realnih prevoznih potreba putnika koji koriste javni prevoz.

Studija javnog prevoza putnika treba da utvrdi postojeće stanje u kojem se nalazi sistem javnog prevoza putnika na području našeg grada, te da predloži mjere unapređenja javnog prevoza.

Analize koje će se raditi u okviru studije, nakon brojanja i anketiranja putnika, treba da daju odgovor na pitanje koliko košta funkcionisanje cjelokupnog sistema, kao i funkcionisanje linija, te da definiše modele sufinansiranja koji bi doveli do novih cjenovnika.

Jedan od izlaznih rezultata Studije trebalo bi da budu novi jeftiniji cjenovnici, a koji bi podrazumijevali jeftinije karte, mjesečnu kartu za sve gradske linije, uvođenje dnevne karte za neograničeni broj vožnji tokom dana, sedmične karte, povlastice za određene kategorije putnika, otvaranje novih linija, povoćavanje broja polazaka i dr.

Cilj implementacije mjera iz Studije je povećanje broja putnika, a javni prevoz bi bio izbor prilikom realizacije putovanja, a ne korištenje od strane onih koji nemaju nikakvu drugu alternativu.

Napominjemo da je vizija Grada razvoj javnog prevoza sa provođenjem saobraćajnih politika, koji će povećati broj putovanja javnim prevozom, a smanjiti upotrebu putničkih motornih vozila.

Naslovna
Puls Grada
Preduzetništvo
Sport
Ljepota & Zdravlje
Kutak za roditelje
Dom & Enterijer
Kultura & Obrazovanje
Gastro
Putovanja & Zanimljivosti
Auto Moto & Hi Tech