Četvrtak, 18. Aprila 2024.
Kutak za roditelje

Jelena Dubravac: PORODICA – SPAS I UTOČIŠTE ČOVJEKU U XXI VIJEKU

Koristeći se medicinskim rječnikom možemo reći da je društvo jedno živo tijelo čiji su vitalni organi sastavljeni od osnovne gradivne i funkcionalne ćelije- porodice. Samim tim, zdravlje jednog društva oslikava se upravo stabilnošću i funkcionalnošću porodica koje ga čine.

Velike promjene u pogledu ubrzanog razvoja društva na svim poljima društvene djelatnosti donose i promjene u kulturološkom i sociološkom poimanju same porodice. Iz tog razloga danas se savremeno doba naziva modernim dobom, u kojem uživamo mnoge pogodnosti u odnosu na prethodno vijekovima stagniran život.

Međutim, kao što i svaki segment života i življenja ima svoje dobre i loše strane, tako i moderna porodica u naizgled savršeno uređenim društvima trpi velike posljedice. Jedna od takvih, možda najvažnija i najobimnija, jeste socijalna otuđenost ljudi.

Nažalost, da bi problem bio još veći, najugroženiju i najmanje zaštićenu populaciju čine djeca.

Mobilni telefoni i računari kao vrata za virtuelni svijet interneta, pored nepovratnih poremećaja zdravlja kao što su oboljenja očiju, kičme, gojaznost i dr, donose i asocijalnost i nesposobnost za osamostaljivanje i nezavisan život čovjeka. Pored toga, ljudi odrastaju sa potpuno iskrivljenom slikom svijeta a moralne norme su srozane na najmizerniji nivo.

Ključnu ulogu u borbi protiv ovog problema igra u prvom redu porodica, pa društvo u cjelosti.

Porodica, da bi opstala kao zdrava ćelija, mora odoljeti svim izazovima koje joj moderno doba nameće.

Moramo odgajati svoju djecu tako što nećemo dozvoliti da igraju video-igrice već fudbal na igralištu, a da se druže i pričaju u parku a ne na fejsbuku. Djeca moraju znati da čovjeka određuje isključivo ono što on nosi u sebi, a da sve materijalno dolazi tek kao nagrada za sopstvenu borbu i odricanja.

Naučimo djecu da cijene i da vole, da poštuju, da razlikuju dobro od lošeg. Znajući da je sve što je napravljeno u savremenom dobu imalo za cilj da olakša i usavrši čovjekov život, naučimo djecu da koriste date pogodnosti, ali da ih ne zloupotrebljavaju.
Zdrav čovjek čini zdravu porodicu. Zdrava porodica čini zdravo društvo. A zdravo društvo je sposobno da živi i da se razvija, što je osnovni i jedini cilj našeg postojanja.

Jelena Dubravac
Jošavka, 18.11.2019.

Naslovna
Puls Grada
Preduzetništvo
Sport
Ljepota & Zdravlje
Kutak za roditelje
Dom & Enterijer
Kultura & Obrazovanje
Gastro
Putovanja & Zanimljivosti
Auto Moto & Hi Tech